Dziś jest 22 czerwca 2024 r., imieniny Flawiusza, Pauliny

Aktualności

Informacja o Sesji Rady Miejskiej

Data umieszczenia:

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 października 2020 r. (tj. środa) o godz. 11 oo
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą odbędzie się XVIII Sesja Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą kadencji 2018 – 2023.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Wystąpienia Zaproszonych Gości.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwińsku nad Wisłą
za I półrocze 2020 r.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2020.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu Współpracy Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą
na rok 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu Współpracy Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie obrad.

Informuję, że sesja Rady Miejskiej odbędzie się zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi. Zachęcam Państwa od oglądania obrad on-line.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwińsku nad Wisłą
/-/Dariusz Stanisław Szurmak

Dane teleadresowe gminy

Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą
ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk
tel.: (24) 231-58-61
fax: (24) 231-51-99
e-mail: urzad@czerwinsk.pl

Numer konta bankowego:
Vistula Bank Spółdzielczy
49 9011 0005 0260 0459 2000 0010

Biuletyn Informacji Publicznej
http://czerwinsk.bipgmina.pl/

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://czerwinsk.eboi.pl


© 2006 - 2015 Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl