Dziś jest 22 czerwca 2024 r., imieniny Flawiusza, Pauliny

Turystyka

Turystyka w gminie Czerwińsk nad Wisłą.

Czerwińsk nad Wisłą jest gminą typowo rolniczą. W uprawach dominują owoce miękkie, w szczególności truskawki i maliny, których walorami smakowymi zachwyca się coraz to szersze grono konsumentów polskich i zagranicznych.

Na terenie gminy utworzono „Nadwiślański” Obszar Chronionego Krajobrazu, zajmujący ok. 1/4 powierzchni gminy. Jego południową granicę stanowi Wisła, północną natomiast droga krajowa nr 62. Zorganizowanie takiej formy ochrony przyrody świadczy o niewątpliwych walorach przyrodniczych tego terenu.

Dziedzictwo kultury gminy, bogata historia, dobre położenie i dobre skomunikowanie oraz obecność licznych zabytków, stanowią pomyślne warunki do rozwoju wszelkich form wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców gminy i Warszawy.

Gmina Czerwińsk nad Wisłą stanowi bazę dla rozwoju turystyki i wypoczynku.

Piękny zespół klasztorny, bogate tereny krajobrazowe dla wypoczynku, ciekawe zespoły starej osady Czerwińsk oraz rzeka Wisła to szeroka oferta dla inicjatyw gospodarczych.

Wykaz szlaków turystycznych

Na terenie gminy znajduje się szlak turystyczny Szlak Nadwiślański im. Stanisława Broniewskiego do wzdłuż rzeki Wisły, przebiegający z Warszawy do Płocka; nie ma szlaków turystyki wodnej. Rolę szlaku wodnego może pełnić rzeka Wisła.

Trasa rowerowa "Wysoczyzna Płońska".
Na terenie gminy znajduje się również Szlak Niebieski, najdłuższy ze szlaków rowerowych Powiatu Płońskiego.
Mapa

Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków i znajdujące się w ewidencji konserwatorskiej.

Na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą znajduje się znaczna ilość obiektów objętych ochroną konserwatorską:

Boguszyn Stary
szkoła, murowana, 1924.

Chociszewo
- zespół kościoła parafialnego p.w. św. Leonarda,
- zespół dworski:
- cmentarz parafialny,

Czerwińsk nad Wisłą
- układ urbanistyczny,
- dzwonnica na cmentarzu grzebalnym,
- Plac Batorego: domy nr 1,3,6,9
- ul. Hallera: dom nr 1,
- ul. Klasztorna; domy nr 7,8,9,10,11,11a,12, 13, 14, 19
- ul. Kościuszki: zagroda nr 1, domy nr 3, 4, 7, 9, 16, 17, 18, 21, 24, dom, obora
- ul. Królowej Jadwigi: domy nr 8, 10, drewniany, zagroda nr 14, dom nr 17, 19, 20, 22, 24A, 24B, 24c, 26, 26a, 28, 29, 30, 35, 26, 37, 38/39, 40, 46, 49, 53, 54
- ul. Praga: zagroda nr 10, dom, stodoła
- ul. Świętokrzyska: domy nr 2, 3, 8, 10, 11, 17, 19, 20
- młyn elektryczny, drewniany, 1947
- stodoła w zagrodzie nr 15, ul. Polna, drewniana, 1924
- cmentarz wyznania mojżeszowego, ul. Polna, ok. 1935
- cmentarz wyznania mojżeszowego, ul. Królowej Jadwigi
- cmentarz parafii rzymsko-katolickiej, ul. Cmentarna, 2 ćwierć XIX wieku

Gawarzec Górny
park dworski, 1 połowa XIX wieku,

Grodziec
- zespół kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja:
- pozostałości zespołu dworskiego, 2 połowa XIX wieku
- cmentarz parafialny, 1 połowa XIX wieku

Kuchary – Skotniki
zespół dworski,

Miączyn
zespół dworski,

Nieborzyn
zespół dworski,

Przybojewo
pozostałości zespołu dworskiego,

Radzikowo
kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela,

Raszewo
cmentarz mariawicki, około 1920 r.

Sielec
pozostałości zespołu dworskiego,

Stobiecin
wiatrak koźlak,

Wólka Przybojewska
zespół pałacowy.

Serdecznie zapraszamy!!!

Dane teleadresowe gminy

Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą
ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk
tel.: (24) 231-58-61
fax: (24) 231-51-99
e-mail: urzad@czerwinsk.pl

Numer konta bankowego:
Vistula Bank Spółdzielczy
49 9011 0005 0260 0459 2000 0010

Biuletyn Informacji Publicznej
http://czerwinsk.bipgmina.pl/

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://czerwinsk.eboi.pl


© 2006 - 2015 Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl